Garrinet al forn (Mínim 6 persones), preu per peça

100,00€