Garrinet al forn (Mínim 6 persones), preu per peça

120,00€